Elektroniskā anketa 2018

Ir pieejama elektroniskā anketa .

Lai piedalītos un izteiktu savu viedokli par 2018.gada Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas grāmatām, lūdzu, pie bibliotekāra noskaidrojiet anketas piekļuves kodu, kas katrai bibliotēkai ir atšķirīgs.